W45 Poradenská - logo


Účtovníctvo a ekonomický servis


Letná 47, Košice tel.: +421-55-6320040
e-mail: w45@101percent.sk fax: +421-55-6320040


Služby a ceny ...

Našou snahou je, aby výsledkom činnosti pre klienta bola u neho istota, že je o neho dobre postarané. Chceme, aby sa zbavil starostí o nevyhnutnú agendu a uvoľnil sa mu priestor a čas pre iné potreby podnikania. Preto preferujeme dlhodobé vzťahy na základe obojstrannej spokojnosti.

 • vedenie účtovníctva, spracovanie mzdovej agendy a administratívny servis – služby poskytujeme najmä klientom, ktorí súčasne využívajú služby daňového poradenstva v Agentúre 101%. Sú to služby realizované v našich kanceláriách:

  - vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
  - spracovanie evidencie DPH
  - spracovanie miezd
  - personálna agenda

  Služby vieme realizovať aj u klienta, v jeho priestoroch a na jeho počítačovom vybavení.

 • spracovanie účtovníctva resp. rekonštrukcia
 • kontrola účtovníctva a účtovné poradenstvo
 • začiatočné zavedenie účtovnej agendy u klienta a počiatočná spolupráca s účtovníkom
 • ekonomické poradenstvo a konzultácie v zmluvných vzťahoch
 • administratíva súvisiaca s realizovanou agendou

Na poskytované služby nadväzujú možnosti ďalšej spolupráce nielen v oblasti daní, ale aj auditu.
Naše ceny sú vždy vzájomne dohodnuté podľa rozsahu a zložitosti, pričom sa snažíme o vzájomnú prospešnosť, vyrovnaný vzťah a dlhodobú spoluprácu.


!!! Mimoriadna ponuka pre rok 2013 !!!