W45 Poradenská - logo


Účtovníctvo a ekonomický servis


Letná 47, Košice tel.: +421-55-6320040
e-mail: kontakt@w45poradenska.sk fax: +421-55-6320040


Služby a ceny ...

Našou snahou je, aby výsledkom činnosti pre klienta bola u neho istota, že je o neho dobre postarané. Chceme, aby sa zbavil starostí o nevyhnutnú agendu a uvoľnil sa mu priestor a čas pre iné potreby podnikania. Preto preferujeme dlhodobé vzťahy na základe obojstrannej spokojnosti.

Na poskytované služby nadväzujú možnosti ďalšej spolupráce nielen v oblasti daní, ale aj auditu.
Naše ceny sú vždy vzájomne dohodnuté podľa rozsahu a zložitosti, pričom sa snažíme o vzájomnú prospešnosť, vyrovnaný vzťah a dlhodobú spoluprácu.


!!! Mimoriadna ponuka pre rok 2013 !!!