W45 Poradenská - logo


Účtovníctvo a ekonomický servis


Letná 47, Košice tel.: +421-55-6320040
e-mail: w45@101percent.sk fax: +421-55-6320040


Partneri...

Spoločnosť v svojej činnosti spolupracovala a spolupracuje podľa charakteru a zložitosti problému s renomovanými daňovými poradcami - členmi SKDP, audítormi, právnikmi a účtovnými spoločnosťami.

K osobitne stálym partnerom patria: