Služby a ceny ...

Našou snahou je, aby výsledkom činnosti pre klienta bola u neho istota, že je o neho dobre postarané. Chceme, aby sa zbavil starostí o nevyhnutnú agendu
a uvoľnil sa mu priestor a čas pre iné potreby podnikania. Preto preferujeme dlhodobé vzťahy na základe obojstrannej spokojnosti.

 • vedenie účtovníctva, spracovanie mzdovej agendy a administratívny servis – služby poskytujeme najmä klientom, ktorí súčasne využívajú služby daňového poradenstva v Agentúre 101%. Sú to služby realizované v našich kanceláriách :

  - vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
  - spracovanie evidencie DPH
  - spracovanie miezd
  - personálna agenda

  Služby vieme realizovať aj u klienta, v jeho priestoroch a na jeho počítačovom vybavení.

 • spracovanie účtovníctva resp. rekonštrukcia

 • kontrola účtovníctva a účtovné poradenstvo

 • začiatočné zavedenie účtovnej agendy u klienta a počiatočná spolupráca s účtovníkom

 • ekonomické poradenstvo a konzultácie
  v zmluvných vzťahoch


 • administratíva súvisiaca s realizovanou agendou
Na poskytované služby nadväzujú možnosti ďalšej spolupráce nielen v oblasti daní, ale aj auditu.

Naše ceny sú vždy vzájomne dohodnuté podľa rozsahu
a zložitosti, pričom sa snažíme o vzájomnú prospešnosť, vyrovnaný vzťah a dlhodobú spoluprácu.

Ponuka pre r. 2020

 • Pre nových klientov, ktorí využijú služby našej spoločnosti
  pri spracovaní účtovnej agendy týkajúcej sa r. 2020, zabezpečíme v spolupráci s daňovým poradcom daňové poradenstvo týkajúce sa tejto agendy pre r. 2020 vo výške 1 € / mesiac.

 • Pre nových klientov, ktorí využijú služby našej spoločnosti pre spracovanie resp. rekonštrukciu účtovnej agendy staršej ako r. 2020, zabezpečíme v spolupráci s daňovým poradcom daňové poradenstvo týkajúce sa tejto agendy daného roku vo výške 1 € / rok.

 • Pri nových zákazkách iných ako vyššie uvedených, týkajúcich sa spracovania účtovnej agendy, ekonomického poradenstva a personálnej agendy našou spoločnosťou, zabezpečíme v spolupráci s daňovým poradcom daňové poradenstvo týkajúce sa tejto zákazky výške 1 €.

 • Na všetky zákazky, ktoré budú realizované v rámci tejto Mimoriadnej ponuky pre r. 2020 pri ich ukončení poskytne naša spoločnosť 10 % zľavu. V prípade záujmu pri prvom kontakte s nami w45@101percent.sk prosím uveďte poznámku „Mimoriadna ponuka pre r.2020“.

Uvedená ponuka sa týka účtovnej spolupráce, ktorá začne do 31.12.2020.